ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

เลขที่ 10 หมู่ 9
ถนน ศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว
บ้านปฎิรูป ตำบลศรีสงคราม
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

เบอร์ติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 042-599265
เบอร์โทรสาร 042-599265

E- mail

dlict.nkp2@gmail.com
https://www.facebook.com/nakhonphanom2

รูปภาพ1
124602