แนะนำและให้คำปรึกษาครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีโรงเรียนบ้านธาตุ อ.ท่าอุเทน

แนะนำให้คำปรึกษาครูผ

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน บัญชี

โครงการประชุมเชิงปฏิ

Read more